Swedish Health

Status: Pågående

Swedish Health är ett bolag som hjälper till utländska medborgare att gå igenom processen för vård i Sverige. Projektet går ut på utveckling av en webbplats som ska vara informationsrik samt där det ska finnas möjlighet att kontakta bolaget och beställa vissa tjänster.

Tekniker: WordPress, CSS, HTML, PHP, Internationellt

Swedish Health